Logo Ayer

KVALIFIKACE A REFERENCE
PhDr. Miriam Mikulenčáková se narodila v Jižní Americe, v Ekvádoru, kde prožila celé své dětství a část svého mládí. V rodném Quitu absolvovala základní vzdělání na dvoujazyčném německo – španělském Colegio Alemán. Je rodilou mluvčí španělského jazyka. Po maturitě absolvovala pětileté univerzitní jazykové a pedagogické vzdělání v oboru Španělština - francouzština - moderní filologie na dnešní Masarykově univerzitě v Brně. Během vysokoškolského studia absolvovala také studijní pobyt ve Francii na Université de Bourgogne v Dijonu. Celou svou profesní kariéru věnuje tlumočnické, překladatelské, ale především pedagogické praxi při výuce jazyků. Samozřejmostí je pro ni důkladná příprava na každou lekci, kterou vyučuje, stálé sebevzdělávání v oboru a pravidelný kontakt se španělsky a francouzsky mluvícím prostředím.