Logo Ayer

PODMÍNKY JAZYKOVÝCH KKURZŮ
PODMÍNKY JAZYKOVÝCH KURZŮ AYER VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021
1. VYPSANÉ KURZY JAZYKOVÉ ŠKOLY AYER PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021
1.1 JAZYKOVÉ KURZY ŠPANĚLŠTINY
Kurz* Úroveň Den Čas Zahájení kurzu
E1 začátečníci středa 15:25 - 16:55 16.9.2020
E2 mírně pokročilí středa 17:05 - 18:35 16.9.2020
E3 středně pokročilí pondělí 17:05 - 18:35 14.9.2020
E4 pokročilí čtvrtek 17:10 - 18:40 17.9.2020
E6 velmi pokročilí čtvrtek 15:30 – 17:00 17.9.2020
EC konverzace úterý 17:05 – 18:35 15.9.2020

 

1.2 JAZYKOVÉ KURZY FRANCOUZŠTINY
Kurz* Úroveň Den Čas Zahájení kurzu
F1 začátečníci čtvrtek 18:50 - 20:20 17.9.2020
F2 mírně pokročilí pondělí 18:45 - 20:15 14.9.2020
F4 středně pokročilí úterý 15:25 - 16:55 15.9.2020
F7 velmi pokročilí pondělí 15:25 - 16:55 14.9.2020
FC1 konverzace úterý 18:45 - 20:15 15.9.2020
FC2 konverzace středa 18:45 - 20:15 16.9.2020

 

2. ROZSAH KURZŮ
Kurzy probíhají v lekcích po 90 minutách, vždy jeden den v týdnu. Kurz zahrnuje celkem 35 lekcí za školní rok. Kurzy probíhají ode dne zahájení kurzu do dne ukončení kurzu vždy v určené dny, mimo státní svátky a mimo dny oficiálních školních prázdnin vyhlášených Ministerstvem školství ČR. V případě nekonání kurzu z důvodů bránících konání kurzu ze strany lektorky nemusí být nahrazeny max. 2 lekce. V ostatních případech bude kurz doplněn o náhradní termíny vhodné k výuce tak, aby byl dodržen rozsah lekcí za školní rok.

 

3. ZAMĚŘENÍ VÝUKY
Výuka je zaměřena, kromě zvládnutí správných gramatických návyků, důsledně konverzačně, aby posluchači dosáhli aktivní znalosti jazyka.

 

4. POČET STUDUJÍCÍCH
Ve studijní skupině začátečníků bývá zpravidla 6 – 12 studujících, v pokročilejších kurzech 4 – 10 studujících. Počet studujících v jednotlivých kurzech se může lišit. Cílem jazykové školy je garantovat zájemcům pokračování kurzu v následujícím studijním roce i při poklesu počtu posluchačů na minimálně 4 studující.

 

5. VYUČUJÍCÍ
Ve všech kurzech vyučuje PhDr. Miriam Mikulenčáková.

 

6. MÍSTO VÝUKY
Místem výuky je učebna v budově Základní školy Trávníky ve Vsetíně, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín.

 

7. CENA KURZU
Cena kurzu ve školním roce 2020/2021 je 5 600,- Kč. Při počtu přihlášených účastníků do 3 posluchačů nevzniká přihlášeným posluchačům nárok na konání kurzu v daném školním roce. V případě počtu přihlášených posluchačů do 3 studujících může dojít k dohodě o zvýšení ceny kurzu nebo se kurz v daném školním roce neuskuteční. K ceně se neváže DPH.

 

8. SPLATNOST CENY
Cena za kurz je splatná jednorázově do dne zahájení kurzu. Platbu je možné provést převodem z účtu na základě faktury zaslané emailem po obdržení vaší přihlášky do kurzu. Kurz za vás může částečně nebo plně uhradit také váš zaměstnavatel, pokud se s ním na tom domluvíte. Na konání kurzu vystavuje naše škola rovněž dárkové certifikáty. Z účasti v kurzu máte možnost v souladu s Občanským zákoníkem odstoupit do 14 dní od jeho zahájení. V tom případě vám bude uhrazená platba za kurz vrácena. Po této lhůtě je při vaší neúčasti nebo nedokončení kurzu z důvodů na vaší straně uhrazená cena nebo její část nevratná.

 

9. UČEBNICE
Učebnice potřebné do kurzů nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Studující si po dohodě opatří učebnice doporučené lektorkou sami na vlastní náklady nebo společnou objednávkou u vhodných dodavatelů.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Škola požaduje po zájemcích o studium sdělení pouze těchto vašich osobních údajů:
 • - jména
 • - příjmení
 • - emailové adresy
 • - telefonního čísla
 • Tyto údaje využívá škola výhradně k organizačním účelům v rámci poskytovaných jazykových kurzů jako je vaše oslovení před zahájením kurzů nebo za účelem sdělení informací o průběhu výuky v případě vaší nepřítomnosti v některých lekcích v průběhu školního roku. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně a jsou chráněny v souladu s příšlušnými právními normami.

   

  11. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU
  Do kurzů je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře na stránce Přihláška těchto webových stránek. U pokročilejších posluchačů je možné během několika prvních lekcí navštívit kurzy různých úrovní a vybrat si nejvhodnější kurz podle své úrovně znalosti jazyka. Připojení se ke kurzu během probíhajícího školního roku je také možné, přestup do vyššího nebo nižšího kurzu rovněž.